หน้าแรก> ประกาศเปิดทำการวันอาทิตย์

ประกาศเปิดทำการวันอาทิตย์

เวลาประกาศ: 2020-07-13

เนื่องจากมีลูกค้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทางเราจึงเปิดทำการวันอาทิตย์เพื่อให้บริการต่อลูกค้าได้สะดวกมากขึ้น
ทั้งโกดังรับสินค้าและฝ่ายบริการ ทีมงานไทยและจีน 

โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันอาทิตย์ ที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
THorder