หน้าแรก> ประกาศหยุดวันที่ 5 และ 10 ธ.ค.

ประกาศหยุดวันที่ 5 และ 10 ธ.ค.

เวลาประกาศ: 2019-11-21

เนื่องจากวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันพ่อแห่งชาติ และวันที่ 10 ธันวาคม เป็นวันรัฐธรรมนูญ ทางทีมงานไทย จึงหยุดทำการ
ทีมงานจีนทำงานปกติค่ะ
ทั้งนี้อาจทำให้การสั่งซื้อและขนส่งล่าช้าต้องขออภัยด้วยคะ

THorder