หน้าแรก> ประกาศเลื่อนการสั่งซื้อและขนส่ง

ประกาศเลื่อนการสั่งซื้อและขนส่ง

เวลาประกาศ: 2020-01-30

เนื่องจากที่ประเทศจีนประสบปัญหาโรคโคโรนาระบาดอย่างหนักที่เมืองอู่ฮั่น
ส่งผลให้ต้องปิดเมืองเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ทำให้การขนส่งในประเทศจีนล่าช้ากว่าปกติ

ทางทีมงานจีนจึงเลื่อนการสั่งซื้อเป็นวันที 1 ก.พ. และการขนส่งจีนไทย ก็จะล่าช้าออกกว่าปกติ แต่ยังไม่ทราบว่าจะล่าช้ากี่วัน

ทั้งนี้หากลูกค้ามีการสั่งซื้อเข้ามา ขอให้ยอมรับในความล่าช้าที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะ

THorder