หน้าแรก> ประกาศหยุดวันปีใหม่

ประกาศหยุดวันปีใหม่

เวลาประกาศ: 2019-12-17

เนื่องจากเป็นเทศกาลปีใหม่ ทางทีมงานไทยจึงหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม  ถึง วันที่ 1 มกราคม 2563

และทางทีมงานจีนหยุดทำการวันที่ 1 มกราคม 2563 เปิดทำการปกติทั้งจีนและไทย วันที่ 2 มกราคม 2563

ทั้งนี้อาจทำให้สินค้าบางออเดอร์ล่าช้า ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

THorder