หน้าแรก> สิทธิของ

ท่านรับทราบและตกลงว่า THorder มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่ หน่วยงานผู้มีอำนาจทางกฎหมาย หน่วยงานการกำกับควบคุมดูแล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเกี่ยวกับภาษี หน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หาก THorder มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านนั้นจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ การจัดการและข้อตกลง ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือการบังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความร่วมมือกับคำสั่ง การสอบสวน และ/หรือการร้องขอในรูปแบบต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น ๆ ภายใต้การบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านตกลงว่าจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีหรือดำเนินการใด ๆ ต่อ THorder และสละสิทธิเรียกร้องหรือสิทธิอื่นใดอันมีต่อ THorder ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น

การติดต่อTHorderหากท่าน มีคำถาม ความคิดเห็น ข้อกังวล หรือขอความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค หรือเกี่ยวกับโปรแกรมคุกกี้ (cookies) กรุณาติดต่อเรา ได้ผ่านทางบัญชีทางการ Line:@thorder

เงือนไขการให้บริการของเว็บ THorder

1. ทางเว็บ Thorder เป็นตัวกลางประสานงานสั่งซื้อและนำเข้าสินค้าจากจีน ดังนั้นทางเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้าในกรณีที่เกิดจากร้านค้าจีนได้ เช่น สินค้าผิดสี ผิดแบบ ได้รับอะไหล่ไม่ครบ หรืออื่นๆเป็นต้น

*แต่ทางเราจะประสานงานติดตามกับทางร้านค้าจีนเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวอย่างถึงที่สุดเพื่อรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าในทุกๆด้านเช่น ขอคืนเงินส่วนต่าง ให้ร้านค้าจัดส่งเพิ่ม เคลมสินค้าแบบไม่ต้องส่งคืนสินค้า ชดเชยบางส่วนฯลฯ

2. ทางเว็บ THorder จะไม่สนับสนุน สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ สิ่งผิดกฎหมายห้ามนำเข้าประเทศทุกชนิด ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

3. สินค้าหรือปัญหาที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ THorder- สินค้าที่สามารถ บุบ บิ่นหรือแตกหักได้ง่าย เช่น ประเภทขวด แก้ว กระจก เซรามิค หรือเฟอร์นิเจอร์ สิ่งของ เครื่องใช้ที่แตกหักง่ายบางประเภท ฯลฯ

- สินค้าประเภทของเหลว เมื่อมีการแตกไหลเยิ้มเสียหายระหว่างการขนส่ง เช่นแชมพู ครีม น้ำยาทาเล็บ ฯลฯ- สินค้าที่เป็นรอยขูด บุบ บิ่นเล็กน้อย รวมถึงกล่องบรรจุภัณฑ์ที่บุบและผิดรูปทรงขณะขนส่ง แต่ตัวสินค้ายังสามารถใช้งานได้ เพื่อป้องกันความเสียหายดังกล่าว ทางเราแนะนำให้ลูกค้าแจ้งกับทีมฝ่ายประสานงาน THorder เพื่อทำการตีลังไม้ให้กับพัสดุสินค้านั้นๆได้

- ความล่าช้าในการขนส่ง อันเนื่องจากหยุดยาวตามเทศกาล ด่านตรวจเข้ม สงคราม รวมถึงการดำเนินการล่าช้าของหน่วยงานราชการ หรือความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ

- สินค้าห้ามนำเข้า สินค้าของเล่นผู้ใหญ่ SEX TOY / วัตถุไวไฟ / ของเหลว-ผง / ลิขสิทธิ์ / อย. / มอก./ แบตเตอรี่/ ของมีคมทุกชนิด บุหรี่ไฟฟ้าทุกชนิด, บุหรี่ยาสูบ/ หุ่นยนต์ตัวการ์ตูนหรือหุ่นยนต์กันดรัม/ เครื่องสำอางทุกชนิด / ต้นพืช-เมล็ดพันธุ์ หากฝ่าฝืนและสั่งซื้อมา เมื่อสินค้าโดนยึดทางเราจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี

4. ทาง THorder จะประสานงานสั่งซื้อตามลิงค์และตัวเลือกที่สินค้าที่ลูกค้าได้ทำรายการผ่านระบบตะกร้าเท่านั้น จะไม่รวมถึงการเขียนหมายเหตุความต้องการเพิ่มเติมมาในใบสั่งซื้อ

5. การตรวจสอบสินค้า เป็นบริการตรวจสอบสินค้าเบื้องต้นโดยจะตรวจสอบสีและจำนวน เพื่อช่วยลดความผิดพลาดของสินค้าที่ได้รับจากร้านค้าจีน

- การตรวจจำนวน ในกรณีที่สั่งสินค้าเกิน50ชิ้น

5. บริการเสริมตรวจสอบสินค้า

โดยปกติแล้วทางทีมงานจีนจะตรวจสอบเพียงจำนวนสินค้าคร่าวๆและแพ็คใหม่เพื่อส่งออกจากจีน

*หากลูกค้าต้องการให้ทางเราตรวจสอบรายละเอียดสินค้าต้องชำระค่าบริการเพิ่ม ค่าบริการชิ้นละ 10 บาท (สามารถสุ่มตรวจสอบเป็นชิ้นแต่ละรายการได้)

โดยทางเราจะตรวจสอบ รายละเอียดและถ่ายรูปสินค้าให้ลูกค้าดูก่อนส่งออกจากจีน เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วจะหักเงินค่าบริการที่ระบบลูกค้าค่ะ*

ต้องการใช้บริการนี้ให้แจ้งทางไลน์ว่า

ใช้บริการตรวจสอบสินค้า

-เลขออเดอร์ -ลำดับรายการ -จำนวนชิ้น

6. การแจ้งเคลมสินค้า กรณีได้รับสินค้าและพบปัญหาที่เกิดกับสินค้า- กรุณาแจ้งเลข ID และออเดอร์พร้อมถ่ายรูปสินค้าและระบุรายละเอียดปัญหาเข้ามาทาง Line:@thorder ประสานงานกับทางร้านค้าจีนอย่างทันท่วงที- กรณีสินค้ามีปัญหาเช่นได้ไม่ครบ ผิดสี ผิดsize สินค้าไม่ตรงตามแบบ ใช้งานไม่ได้ จะเป็นความรับผิดชอบร้านจีน ทาง THorder เป็นแค่ฝ่ายประสานงานหรือตัวกลางสั่งซื้อเท่านั้น จะไม่มีส่วนรับผิดชอบในปัญหาของสินค้า และรวมถึงการออกค่าขนส่ง คืนของกลับให้ร้านจีน แต่ทางเราจะเป็นตัวกลางที่จะประสานงานติดตามปัญหา เรียกร้องและรักษาสิทธิ์ของลูกค้าอย่างถึงที่สุด

- ระยะเวลาทำเรื่องเคลมจะใช้เวลา 7-15วันนับตั้งแต่วันที่แจ้งเรื่องผ่านทางLINE (ไม่รวมวันหยุดอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์) ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการตอบกลับของทางร้านค้าจีน

- THorder เราให้บริการนำเข้าสินค้าจีน-ไทยเท่านั้น ไม่มีบริการส่งสินค้าไปประเทศจีน เราจึงไม่สามารถดำเนินการส่งเคลมสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้ากลับไปให้ร้านค้าจีนได้

7. กรณีที่สินค้าส่งออกจกจีน จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสั่งซื้อได้ทุกกรณี

8. กรณีสินค้าสูญหายหรือเสียหายในระหว่างการขนส่ง ทางTHorder จะชดเชยค่าสินค้าตามที่ได้มีการชำระเข้ามา

9. หากลูกค้าทำการสั่งซื้อกับทาง THorder จะถือว่าลูกค้ายินยอมและยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆข้างต้นทุกประการ