หน้าแรก> แจ้งเรื่องสั่งซื้อโปรโมชั่น 11.11

แจ้งเรื่องสั่งซื้อโปรโมชั่น 11.11

เวลาประกาศ: 2019-11-05

วันที่ 11 เดือน 11 ทางเว็บไซต์ taobao ,Tmall มีโปรโมชั่นลดราคาสินค้าบางร้านค้า 

มีเงื่อนไขการสั่งซื้อดังนี้

1.ลูกค้าต้องกดส่งใบสั่งซื้อมาในวันที่ 11 เดือน 11 ตั้งแต่เวลา 00.00 ถึง 17.00 (เวลาไทย)

2.ลูกค้าต้องกดชำระเงินค่าสินค้าภายในวันที่ 11 เดือน 11 ตั้งแต่เวลา 00.00 ถึง 18.00  (เวลาไทย)

หากเกินวันและเวลาดังกล่าว ราคาสินค้าจะสั่งซื้อในราคาปกติ

เนื่องจากการสั่งซื้อในจีนมีจำนวนมาก การขนส่งในจีนจึงอาจล่าช้าตามไปด้วยและ

ทางเราจะพยายามสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าให้ทันตามวันและเวลาดังกล่าวค่ะ

THorder