หน้าแรก> ประกาศหยุดวันปิยมหาราช 

ประกาศหยุดวันปิยมหาราช 

เวลาประกาศ: 2023-10-20

เนื่องจากวันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันปิยมหาราช 
- ทีมงานไทยจึงหยุดทำการ 1 วัน

ทั้งนี้การสั่งซื้อ/การขนส่ง รวมถึงการประสานงาน อาจจะล่าช้า ต้องขออภัยด้วยค่ะ


THorder