หน้าแรก> ประกาศวันหยุดวันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันปิยมหาราช

ประกาศวันหยุดวันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันปิยมหาราช

เวลาประกาศ: 2022-10-19

เนื่องจากวันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันปิยมหาราช 
- ทีมงานไทยจึงหยุดทำการ 1 วัน
ทั้งนี้การสั่งซื้อ/การขนส่ง รวมถึงการประสานงาน อาจจะล่าช้า ต้องขออภัยด้วยค่ะ
THorder