หน้าแรก> ประกาศชดเชยการขนส่งจากจีนมาไทยล่าช้า

ประกาศชดเชยการขนส่งจากจีนมาไทยล่าช้า

เวลาประกาศ: 2021-11-24

เนื่องจากเกิดสภาวะขาดแคลนตู้ขนส่ง และสถานการณ์ โควิด-19 ทำให้กรมศุลกากรขยายเวลาในการตรวจสอบสินค้าที่เข้าประเทศไทยทั้งทางรถและทางเรือ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางเรา แต่ทางเราจะชดเชย ค่าขนส่งจีนไทยสำหรับสินค้าที่ส่งออกทางรถ ตั้งแต่ขณะนี้จนถึงวันที่31 ธ.ค64 โดยการลดค่าขนส่งจีนไทยให้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
หลังจากวันที่ส่งออกจากจีน 
ผ่านมาแล้วเกิน 11-13 วัน ยังไม่ถึงไทย
เราจะลดค่าขนส่งจีนไทย ให้ กก ละ 5บาท/CBMละ100บาท
ผ่านมาแล้วเกิน 14-16 วัน ยังไม่ถึงไทย
เราจะลดค่าขนส่งจีนไทย ให้ กก ละ 10บาท/CBMละ200บาท
ผ่านมาแล้วเกิน 17-19 วัน ยังไม่ถึงไทย
เราจะลดค่าขนส่งจีนไทย ให้ กก ละ 15บาท/CBMละ300บาท
เป็นต้น

ทั้งนี้ต้องขอภัยในความล่าช้าอย่างสูง
THorder