หน้าแรก> เปิดการสั่งซื้อและขนส่งสินค้าจากจีนตามปกติ

เปิดการสั่งซื้อและขนส่งสินค้าจากจีนตามปกติ

เวลาประกาศ: 2020-02-21

ทางทีมงานจีนเปิดทำการแล้วคะ เปิดการสั่งซื้อสินค้าตามปกติแล้วคะ
สินค้าสามารถส่งออกจากจีนได้ทั้งทางรถและทางเรือ
ทั้งนี้ระยะเวลาดำเนินการ อาจจะล่าช้าไปบ้าง ต้องขออภัยลูกค้าด้วยคะ
THorder