หน้าแรก> ประกาศหยุดวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม

ประกาศหยุดวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม

เวลาประกาศ: 2023-10-11

ประกาศหยุดวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม  
เนื่องจากวันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 
*ทีมงานไทยจึงหยุดทำการ 1 วัน 
*ทีมงานจีนทำงานปกติ
ทั้งนี้การสั่งซื้อ/การขนส่ง รวมถึงการประสานงาน อาจจะล่าช้า ต้องขออภัยด้วยค่ะ
THorder