หน้าแรก> ประกาศหยุดชดเชยวันสงกรานต์

ประกาศหยุดชดเชยวันสงกรานต์

เวลาประกาศ: 2020-09-01

เนื่องจากรัฐบาลไทยประกาศให้วันที่ 4 และ 7 กันยายน เป็นวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
ที่ทำการไทยจึงหยุดทำการ วันที่ 5 - 6  กันยายน (วันที่ 4 และ 7 กันยายน เปิดปกติ)
ที่ทำการจีน เปิดทำการปกติ

ทั้งนี้การสั่งซื้อสินค้า และ ขนส่งสินค้าอาจจะล่าช้าไปบ้าง ต้องขออภัยอย่างสูง
THorder