หน้าแรก> ประกาศหยุดวันชาติจีน

ประกาศหยุดวันชาติจีน

เวลาประกาศ: 2020-09-12

เนื่องจากวันที่ 1-3 ตุลาคม เป็นวันชาติจีน ทีมงานจีนจึงหยุดทำการ 
ทีมงานไทย ทำงานปกติ 

สั่งซื้อสินค้าและส่งออกจากจีนวันสุดท้ายวันที่ 30 กันยายน
เริ่มขนส่งปกติ 4 ตุลาคม

ทั้งนี้การสั่งซื้อและขนส่งอาจจะล่าช้า ต้องขออภัยด้วยค่ะ

THorder