หน้าแรก> เคล็ดลับคุยกับร้านค้าจีนด้วยตัวเอง

เคล็ดลับคุยกับร้านค้าจีนด้วยตัวเอง

เวลาประกาศ: 2020-11-12

ลูกค้าสามารถพูดคุยกับร้านค้าจีนได้ ด้วยตัวเอง
มีวีธีดังนี้
1.สมัครสมาชิกเถาเป่า/1688 เพื่อรับ username และ password 
(ขอวีดีโอการสมัครสมาชิกเถาเป่าได้ทางไลน์)
2.โหลดโปรแกรมอลิหวางหวาง ตามลิงค์
https://wangwang.taobao.com/
3.กรอก username และ password ของเถาเป่า เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม อลิหวางหวาง
4.หากต้องการคุยกับร้านค้าไหน ให้กดเครื่องหมาย หยดน้ำ ที่หน้าร้านค้า แล้วระบบจะนำไปสู่โปรแกรมอลิหวางหวาง
5.สามารถคุยกับร้านค้า โดยผ่านการแปลภาษาจากไทยเป็นจีน ก่อนแล้วจึงคัดลอกภาษาจีนส่งให้ร้านค้า
6.หากมีการต่อรองเรื่องราคา จะต้องส่งเลขที่ ใบสั่งซื้อของเถาเป่าให้ร้านค้าด้วย แนะนำให้สอบถามเลขที่สั่งซื้อเถาเป่า กับเราก่อนนะคะ

หมายเหตุ
แนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อความสะดวกต่อการใช้งานค่ะ