หน้าแรก> ประกาศหยุด วันพ่อแห่งชาติ

ประกาศหยุด วันพ่อแห่งชาติ

เวลาประกาศ: 2022-12-02

เนื่องจากวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันพ่อแห่งชาติ
*ทางทีมงานไทย จึงหยุดทำการ 1 วัน
*ทีมงานจีนทำงานปกติค่ะ
ทั้งนี้อาจทำให้การสั่งซื้อ การขนส่ง การประสานงานล่าช้า ต้องขออภัยด้วยค่ะ

THorder