หน้าแรก> ประกาศการขนส่งจีนไทยล่าช้า

ประกาศการขนส่งจีนไทยล่าช้า

เวลาประกาศ: 2021-11-04

เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิดและภัยพิบัติธรรมชาติ ส่งผลกระทบกับการขนส่งระหว่างจีนมาไทย

โดยขนส่งทางรถ ทางเรือ จะล่าช้าไม่สามารถกำหนดวันถึงไทยได้
(จากเดิมทางรถ5-7วัน ทางเรือ 15-25วัน) 

หมายเหตุ 
1.ระยะเวลาที่แจ้งไปนั้นเป็นการคาดการณ์ในเบื้องต้นเท่านั้น ระยะเวลาจริงอาจจะเร็ว-ช้ากว่านี้ ก็เป็นได้
2.ขอแนะนำให้ลูกค้าเผื่อเวลาสำหรับการสั่งซื้อไว้ด้วยค่ะ
ทั้งนี้ต้องขออภัยลูกค้าอย่างสูงค่ะ
THorder