หน้าแรก> วันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ

เวลาประกาศ: 2023-08-09

เนื่องจากวันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ
(*)ทางทีมงานไทยจึงหยุดทำการ 1 วัน    
(*)ทีมงานจีนทำงานปกติ 
ทั้งนี้การสั่งซื้อและขนส่งสินค้าอาจจะล่าช้าไปบ้าง
ต้องขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ