หน้าแรก> แจ้งขนส่งในไทยล่าช้า

แจ้งขนส่งในไทยล่าช้า

เวลาประกาศ: 2021-07-30

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19รุนแรงมากขึ้น

ส่งผลกระทบให้ขนส่งในไทย เช่น เจแอนด์ที เคอรี่ นิ่มเอ็กเพรส ไอที และ ปณ

จะล่าช้ากว่าปกติ2-3วัน

หมายเหตุ

เจแอนด์ที ไม่รับส่งพัสดุเขต ปทุมธานี สมุทรสาคร และนนทบุรี

นิ่มเอ็กเพรส ไม่รับส่งพัสดุเขต สมุทรสาคร นนทบุรีและบางพื้นที่ตามรูป

*หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ

ขออภัยในความไม่สะดวก

THorder