หน้าแรก> ประกาศส่งออกแล้วทางรถถึงไทยล่าช้า

ประกาศส่งออกแล้วทางรถถึงไทยล่าช้า

เวลาประกาศ: 2020-03-19

เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ทำให้ในช่วงนี้สินค้าที่สถานะเป็นส่งออกมาแล้ว"ทางรถ" จะถึงไทยล่าช้าไปจากปกติ
(ทางรถไม่สามารถกำหนดวันถึงไทยได้) เพราะทางรถด่านเวียดนามไม่สามารถขนส่งได้ และ"ทางเรือ" สามารถส่งออกมาไทยและถึงไทยได้ตามปกติ

*ทั้งนี้ขอความกรุณาลูกค้าเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันนะคะ*
*หากมีความคืบหน้าทางบริษัทจะแจ้งคุณลูกค้าให้ทราบอีกครั้ง* 
ขออภัยมา ณ ที่นี้
THorder