หน้าแรก> ประกาศการขนส่งจากจีนมาไทยล่าช้า

ประกาศการขนส่งจากจีนมาไทยล่าช้า

เวลาประกาศ: 2020-03-14

เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ทำให้การขนส่งสินค้าจากจีนมาไทยต้องทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคภายนอกกล่องสินค้า

ก่อนออกจากด่านและนำส่งสู่ลูกค้า ทำให้การขนส่งสินค้าทางรถ/ทางเรือในช่วงนี้ถึงไทยล่าช้าไปจากปกติ 2-3วัน

*ทางเราขอแนะนำให้ลูกค้าเผื่อเวลาในการสั่งซื้อเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเองคะ*
THorder