หน้าแรก> ประกาศหยุดวันที่ 5 ธันวาคม

ประกาศหยุดวันที่ 5 ธันวาคม

เวลาประกาศ: 2021-11-26

เนื่องจากวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันพ่อแห่งชาติ ทางทีมงานไทย จึงหยุดทำการ
ทีมงานจีนทำงานปกติค่ะ
ทั้งนี้อาจทำให้การสั่งซื้อและขนส่งล่าช้าต้องขออภัยด้วยค่ะ

THorder