หน้าแรก> ประกาศหยุดชดเชยวันสงกรานต์

ประกาศหยุดชดเชยวันสงกรานต์

เวลาประกาศ: 2020-07-23

เนื่องจากรัฐบาลไทยประกาศให้วันที่ 27 กรกฎาคม เป็นวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
ที่ทำการไทยจึงหยุดทำการ 1 วัน 
ที่ทำการจีน เปิดทำการปกติ

ทั้งนี้การสั่งซื้อสินค้า และ ขนส่งสินค้าอาจจะล่าช้าไปบ้าง ต้องขออภัยอย่างสูง
THorder