หน้าแรก> ประกาศหยุดวันไหว้พระจันทร์และวันชาติจีน

ประกาศหยุดวันไหว้พระจันทร์และวันชาติจีน

เวลาประกาศ: 2021-09-16

เนื่องจากวันที่ 21 กันยายน เป็นวันไหว้พระจันทร์ 
และ วันที่ 1-3 ตุลาคม เป็นวันชาติจีน ทีมงานจีนจึงหยุดทำการ ตามวันที่ที่กล่าวไปข้างต้น
ทีมงานไทย ทำงานปกติ 

ทั้งนี้การสั่งซื้อและขนส่งอาจจะล่าช้า ต้องขออภัยด้วยค่ะ

THorder