หน้าแรก> ประกาศหยุด1-3พ.ค.

ประกาศหยุด1-3พ.ค.

เวลาประกาศ: 2020-04-22

เนื่องจากวันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันแรงงานแห่งชาติ ที่ทำการไทย จึงหยุดทำการ 1วัน
และ วันที่ 1-3 พฤษภาคม ที่ทำการจีนหยุดทำการ

ทั้งนี้อาจจะทำให้สินค้าบางรายการล่าช้า ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

THorder