หน้าแรก> ประกาศหยุดวันปิยมหาราช

ประกาศหยุดวันปิยมหาราช

เวลาประกาศ: 2021-10-19

เนื่องจากวันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันปิยมหาราช ทีมงานไทยจึงหยุดทำการ 1 วัน
ทีมงานจีนทำงานปกติค่ะ
ทั้งนี้อาจจะทำให้การสั่งซื้อและขนส่งล่าช้า
ต้องขออภัยด้วยค่ะ 
THorder