หน้าแรก> ประกาศด่วน ระงับขนส่งทางรถชั่วคราว

ประกาศด่วน ระงับขนส่งทางรถชั่วคราว

เวลาประกาศ: 2020-07-21

เนื่องจากปัญหาการขนส่งทางรถที่ล่าช้าและยังมีสินค้าที่ส่งออกจากจีนแล้ว ขนส่งทางรถบางส่วนยังเดินทางมาไม่ถึงประเทศไทย
การขนส่งจึงระงับการขนส่งทางรถชั่วคราวและเปลี่ยนมาส่งทางเรือ เพื่อเร่งระบายสินค้าที่ตกค้าง 
โดยทางเรามีรายละเอียดต้องการแจ้งให้ลูกค้าทราบดังนี้

1.ออเดอร์สินค้าที่ส่งออกจากจีนแล้ว โดยขนส่งทางรถ จะถึงไทยล่าช้าเป็นอย่างมาก โดยไม่สามารถกำหนดวันถึงไทยได้

2.ออเดอร์สินค้าที่ยังไม่ออกจากจีน ทางเราจะเปลี่ยนเป็นขนส่งทางเรือทั้งหมด โดยแจ้งลูกค้าผ่านช่องทางประกาศข่าวสารนี้ให้ทราบโดยทั่วกัน

3.ออเดอร์สินค้าที่มีการเปลี่ยนขนส่งจากทางรถ เป็นทางเรือ จะถูกคิดค่าขนส่งทางเรือ ตามจริงและใช้เวลาเดินทางหลังออกจากจีน15-25วัน จะถึงไทย

ทั้งนี้ต้องขออภัยลูกค้าอย่างสูง และ หากสินค้ามาถึงประเทศไทยแล้วทางเราจะรีบอัพเดทแจ้งที่ระบบโดยเร็ว

หรือหากการขนส่งสถานการณ์เป็นปกติ หรือมีความเคลื่อนไหว ทางเราจะรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยเร็วเช่นกัน

THorder