หน้าแรก> ประกาศหยุดวันแรงงาน

ประกาศหยุดวันแรงงาน

เวลาประกาศ: 2023-04-24

เนื่องจากวันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันแรงงานแห่งชาติ
ทั้งทีมงานจีนและทีมงานไทย หยุดทำการ วันที่  1 พฤษภาคม
ทั้งนี้อาจจะทำให้สินค้าบางรายการล่าช้า ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

THorder